Category Archives: news

news

เครือข่ายได้ทำการตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า

มีสัตว์ป่ากว่า 1,500 ตัวที่ขายในเฟสบุ๊คทุกเดือนการจราจรบนเครือข่ายการตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า ตามการจราจรสัตว์ป่าจาก 200 ชนิดได้รับการโฆษณาใน 756 โพสต์ในกลุ่มที่ปิด สัตว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ลิงช้า รองลงมาคือเต่าทะเลแอฟริกันและนกหัวขวานแดง นกพื้นเมืองที่ใช้ในการร้องเพลงการแข่งขัน สัตว์ป่าอื่น ๆ ที่ขายเพื่อขาย ได้แก่ ไจแอนท์เขียวปางและปาล์มเอเชีย Continue reading