Category Archives: idolsmiledental

idolsmiledental, news

จัดฟันแบบใส invisalign สามารถใช้ไหมขัดฟันได้หรือไม่ !

จัดฟันแบบใส invisalign สามารถใช้ไหมขัดฟันได้หรือไม่ ! การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการรักษา ตั้งแต่การวางแผนการรักษา จนไปถึงการออกแบบเครื่องมือการจัดฟัน Continue reading

idolsmiledental, news

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี !

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ! การจัดฟันแบบใสนั้น มีวิธีและขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน แต่ก็มีผลลัพธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่แพ้การจัดฟันแบบอื่น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจัดฟันแบบใส invisalign มีข้อจำกัดหลายข้อ หากต้องการเข้ารับการจัดฟันในรูปแบบนี้ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพช่องปากมากเป็นพิเศษ ต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี Continue reading