Category Archives: health news

health news

การอักเสบของเนื้อเยื่อมากกว่าผู้รับในสมอง

นำไปสู่ค่าพีเอชต่ำกว่าในเนื้อเยื่อที่มีประโยชน์ทำให้เกิดสภาวะที่เป็นกรด โมเลกุลของ Opioid จำเป็นต้องได้รับการ protonation ก่อนที่จะสามารถจับและกระตุ้นตัวรับ opioid ได้ นักวิจัยใช้ความรู้นี้ในการออกแบบยาสองชนิดที่จะมีอยู่ในสถานะ protonated ของพวกเขาในที่ที่มีการอักเสบ นี้จะ จำกัด การเปิดรับ receptor opioid ไปยังเว็บไซต์ของความเสียหาย Continue reading