เกาหลีใต้เตรียมถอดญี่ปุ่นออกจากคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

เกาหลีใต้ตัดสินใจถอดญี่ปุ่นออกจากรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ ตอบโต้ที่ถูกญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกสินค้า

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์โคเรียเฮรัลด์ของเกาหลีใต้รายงานว่า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแถลงวันนี้ว่า จะเพิ่มรายชื่อกลุ่มประเทศส่งออกของเกาหลีใต้เป็นสามกลุ่ม จากเดิมที่มีเพียงสองกลุ่มคือ กลุ่ม 29 ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านกระบวนการส่งออกซึ่งเป็นสมาชิกข้อตกลงควบคุมการส่งออก 4 ฉบับของโลกและกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่คือ กลุ่มประเทศที่ลงนามในข้อตกลงเหล่านี้แต่มีระบบควบคุมการส่งออกที่ละเมิดบรรทัดฐานสากล ญี่ปุ่นถูกย้ายออกจากกลุ่มแรกมาอยู่ในกลุ่มนี้เพียงประเทศเดียว บริษัทเกาหลีใต้ที่จะส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่นั่นคือญี่ปุ่น จะต้องยื่นเอกสารขออนุญาต 5 ประเภท จากปัจจุบันที่ต้องยื่นเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ทำให้กระบวนการอนุญาตกินเวลาเพิ่มขึ้นจาก 5 วัน เป็น 15 วัน กระทรวงจะเริ่มใช้ระเบียบใหม่นี้ในเดือนหน้า หลังเปิดรับฟังความเห็นประชาชนเป็นเวลา 20 วัน นายซง ยุนโม รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกล่าวว่า จำเป็นต้องจัดกลุ่มใหม่เพราะมีปัญหาในการทำงานกับประเทศที่มักละเมิดระเบียบพื้นฐานเรื่องการควบคุมการส่งออกหรือมีระบบที่ไม่ถูกกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายเมื่อสัปดาห์ เห็นชอบให้ถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ และจะมีผลในปลายเดือนนี้ บริษัทญี่ปุ่นที่จะส่งออกไปเกาหลีใต้จะต้องขออนุญาตทุกครั้งที่จะส่งออก การขออนุญาตแต่ละครั้งกินเวลานานถึง 90 วัน มีสินค้าญี่ปุ่นเสี่ยงถูกเข้มงวดมากถึง 1,100 รายการ ญี่ปุ่นอ้างว่า ทำไปเพราะเกาหลีใต้หย่อนยานเรื่องการดูแลวัสดุอ่อนไหวที่อาจนำไปใช้ทางทหารได้ หลังจากพบว่าสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งออกให้เกาหลีใต้ถูกส่งต่อไปยังเกาหลีเหนือ แต่เกาหลีใต้เชื่อว่า ญี่ปุ่นแก้แค้นที่ศาลฎีกาเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยอดีตแรงงานทาสสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

[ssba]