การสัมผัสกับปัจจัยป้องกันที่สำคัญ

ความสัมพันธ์ที่พบระหว่างมาตรการความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและอัตราการตกเป็นเหยื่อการรังแกเป็นภาพสะท้อนของความแตกต่างในการสัมผัสกับปัจจัยป้องกันที่สำคัญเช่นวัฒนธรรมครอบครัวที่สอดคล้องกันการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครูประสบการณ์โรงเรียนในเชิงบวก จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ปัจจัยความยืดหยุ่นเช่นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นในการศึกษาจำนวนมาก

ในการทำนายอัตราการตกเป็นเหยื่อที่ต่ำกว่าในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมทางสังคม เศรษฐกิจที่สำคัญปัจจัยความยืดหยุ่นเหล่านี้อาจถูก จำกัด ในอิสราเอลข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดตีพิมพ์ในปี 2556-57 พบว่าระดับการตกเป็นเหยื่อของการรังแกอยู่ในระดับกลางเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในการสำรวจโดยมี 5% ของเด็กหญิงอายุสิบสามปีและ 16% ของเด็กชายรายงาน ถูกรังแกอย่างน้อย 2-3 ครั้งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้นั้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเด็กที่มีรายได้น้อยเท่านั้นและอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อเส้นทางการพัฒนารวมถึงความรุนแรงของเยาวชน ผู้เขียนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางสังคมของความรุนแรงของเยาวชนความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในวัยเด็กมีผลต่อการพัฒนาอย่างไรและทำไมเด็กที่เติบโตในเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมอาจมีความเสี่ยง

[ssba]